BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 144/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2008r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie §8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Pogobie Średnie, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 139/1 o powierzchni 1400 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13177.

w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 20 listopada 2008 r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2008 r.

Data powstania: piątek, 14 lis 2008 09:48
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2008 12:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1411 razy