BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-63/08/09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 05. 02. 2009 r. na wniosek:
Gminy Pisz
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 63/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie

napowietrznej linii oświetleniowej o długości 120 mb, 3 słupów oświetleniowych i 3 opraw oświetlenia, na działkach o nr ewidencyjnych 27/8, 30, 32/1 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 6 lut 2009 09:35
Data opublikowania: piątek, 6 lut 2009 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2009 15:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1186 razy