BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - ZADANIE NR 7
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadanie nr 7, zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Wiesława Stankiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12, za łączną cenę – 5 368,00 zł brutto za realizację całego zadania nr 7 określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 7.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
RIW Nieruchomości Spółka z o.o.
ul Kajki 7/6
10-546 Olsztyn,
Liczba pkt w kryterium (Cena brutto za inwentaryzację jednego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 100%):
Oferta nr 1 (107,36 : 207,40)x100x4 = 207,04 pkt
Razem
207,04 pktNazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 4
OPTIMUM
Biuro Obsługi Nieruchomości
inż. Wiesław Stankiewicz
ul. Unii Europejskiej 12
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (Cena brutto za inwentaryzację jednego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi – 100%):
Oferta nr 2 (107,36 : 107,36)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400, 00 pkt
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2009 16:02
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2009 16:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lut 2009 10:39
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1253 razy