BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-64/08/09

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 17. 02. 2009 r. na wniosek
Gminy Pisz
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 64/08/09 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie

napowietrznej linii oświetleniowej o długości 140 mb, 4 słupów oświetleniowych, 4 opraw oświetlenia oraz szafki sterowania oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewidencyjnych 137, 132/8 położonych w obrębie Trzonki, gm. Pisz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 14:12
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 15:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 mar 2009 12:21
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1192 razy