BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Burmistrz Pisza, jako Zamawiający, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz – zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, tj:

Na zadanie nr 1:
Wybrano ofertę nr 19 złożoną przez Tadeusza Kmieć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46F z ceną brutto za wycenę jednego lokalu z udziałem w gruncie - 176,90 zł, a za całe zadanie nr 1 – 12 383,00 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 1.
Złożono 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

Na zadanie nr 2:
Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Wiesława Stankiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12 z ceną brutto za wycenę jednej nieruchomości zabudowanej – 414,80 zł, a za całe zadanie nr 2 – 3 318,40 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 2.
Złożono 4 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Na zadanie nr 3:
Wybrano ofertę nr 17 złożoną przez Tadeusza Kmieć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć z siedzibą w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46F z ceną brutto za wycenę jednej działki niezabudowanej – 110,00 zł, a za całe zadanie nr 3 – 13 200,00 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 3.
Złożono 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.

Na zadanie nr 4:
Wybrano ofertę nr 14 złożoną przez Piela–Nieruchomości s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela z siedzibą w Ełku przy ul. Mickiewicza 15 z ceną brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości – 469,70 zł, a za całe zadanie nr 4 – 23 485,00 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 4.
Złożono 3 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Na zadanie nr 5:
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez RIW-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kajki 7/6 z ceną brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej niezabudowanej do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 366,00 zł, a za całe zadanie nr 5 – 21 960,00 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 5.
Złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

Na zadanie nr 6:
Wybrano ofertę nr 11 złożoną przez Krzysztofa Jórzak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak z siedzibą w Piszu, przy ul. Rybackiej 3 z ceną brutto za wycenę jednej nieruchomości gruntowej do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 146,40 zł, a za całe zadanie nr 6 – 7 320,00 zł brutto.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta na zadanie nr 6.
Złożono 4 oferty nie podlegające odrzuceniu.


Zbiorcze zestawienie ofert na poszczególne zadania – w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 12:53
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 14:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lut 2009 15:15
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy