BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w miejscowości Jagodne
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 20 lutego 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 36192-2009 na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w miejscowości Jagodne. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego wynosi 57,00 zł.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 lut 2009 15:45
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2009 16:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 mar 2009 11:22
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1455 razy