BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: budowa ulicy Pisańskiego w Piszu i ulicy Tęczowej w miejscowości Jagodne, zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. F. A. Czerniewskiego 2, za łączną cenę brutto – 2 485 943, 27 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o.
Gutkowo 49
11-041 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (2 485 943, 27 : 2 537 653,73) x 100 x 3 = 293,88 pkt.
Razem
293,88 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Spółka z o.o.
Ul. F. A. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2: (2 485 943, 27: 2 485 943, 27) x 100 x 3 = 300,00 pkt
Razem
300,00 pkt
Data powstania: wtorek, 24 lut 2009 11:23
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2009 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 mar 2009 07:22
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1400 razy