BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 26 lutego 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIV- ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05 MARCA 2009 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 12-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/09 i Nr XXXIII/09 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy w mieście Pisz do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia o wzajemnej współpracy między Gminą Pisz
( Rzeczypospolita Polska) a Rejonem Nesterov ( Federacja Rosyjska).
11. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz,
położonej na terenie gminy Pisz.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,
stanowiącej własność Gminy Pisz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz
służebnością gruntową.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kociołek
Szlachecki na lata 2009 – 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Pilchy na lata 2009 - 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2009 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanej zmiany planu aglomeracji Pisz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin
„ Pisa – Narew ”oraz przyjęcia Statutu Związku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „ Programu Aktywności Lokalnej Gminy Pisz na lata 2009 – 2013 ”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
22. Odpowiedzi na zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: czwartek, 26 lut 2009 14:38
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2009 16:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 mar 2009 16:07
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy