BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu, zostało złożonych dziewięć ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, 12-230 Biała Piska, za łączną cenę brutto – 77 777,01 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
PKP Energetyka S.A.
Zakład Wschodni
Ul. Hetmańska 103
15-727 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (77 777,01 : 110 682,39) x 100 x 4 = 281,08 pkt
Razem
281,08 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo „RJC”
Jolanta Chrzanowska
Łapino ul. H. Sienkiewicza 17
83-050 Kolbudy
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (77 777,01 : 96 441,63) x 100 x 4 = 322,60 pkt

Razem
322,60 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. j.
Jankowski, Siennicki
Al. Legionów 64
18-400 Łomża
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (77 777,01 : 122 482,35) x 100 x 4 = 254,00 pkt
Razem
254,00 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych
ELTOR Sp. z o.o.
Ul. Elewatorska 11
15-620 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (77 777,01 : 85 156,00) x 100 x 4 = 365,32 pkt
Razem
365,32 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 5
PPUH Elektromet
Iwona i Robert Barma
Ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (77 777,01 : 77 777,01) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 6
BIŁAS i SYNOWIE
Mirosław Biłas
Ul. 1 Maja 25
11-500 Giżycko

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 6 (77 777,01 : 112 240,00) x 100 x 4 = 277,16 pkt
Razem
277,16 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 7
PKP Energetyka S.A.
Zakład Północny
Ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 7 (77 777,01 : 100 499,57) x 100 x 4 = 309,56 pkt
Razem
309,56 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 8
ELMAR-ELECTRIC
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe
Marek Szmigiel
Ul. Bytomska 11
82-300 Elbląg
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 8 (77 777,01 : 111 996,00) x 100 x 4 = 277,80 pkt

Razem
277,80 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.
Ul. Wypusty 3
16-300 Augustów
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 9 (77 777,01 : 172 618,56) x 100 x 4 = 180,24 pkt
Razem
180,24 pkt
Data powstania: wtorek, 10 mar 2009 08:54
Data opublikowania: wtorek, 10 mar 2009 11:53
Data przejścia do archiwum: środa, 18 mar 2009 15:40
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1306 razy