BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „dobudowa sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu”, zostało złożonych osiem ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Piotra Pawła Tomanek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą REMBUD Piotr Tomanek z siedzibą w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 128/1, za łączną cenę – 2 046 794,89 zł brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
LB Sp. z o.o.
ul. Pstrowskiego 24
10-602 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (2 046 794,89 : 2 369 096,66)x100x4 = 345,60 pkt
Razem:
345,60 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 10
07-410 Ostrołęka
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (2 046 794,89 : 2 391 657,50)x100x4 = 342,32 pkt
Razem:
342,32 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (2 046 794,89 : 2 182 580,00)x100x4 = 375,12 pkt
Razem:
375,12 pkt
Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
REMBUD Piotr Tomanek
ul. Nowowarszawska 128/1
15-206 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (2 046 794,89 : 2 046 794,89)x100x4 = 400,00 pkt
Razem:
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND
ul. Wojska Polskiego 71A
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 6 (2 046 794,89 : 2 445 795,00)x100x4 = 334,76 pkt
Razem:
334,76 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 8
PRIBO-EPB Spółka z o.o.
ul. Łukasiewicza 6
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 8 (2 046 794,89 : 2 233 250,02)x100x4 = 366,60 pkt
Razem:
366,60 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 9
BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o.
Marcinkowo 156
11-700 Mrągowo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 9 (2 046 794,89 : 2 940 125,90)x100x4 = 278,48 pkt
Razem:
278,48 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 10
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ALMA Piotr Sokołowski
ul. Łukasiewicza 3
19-300 Ełk
Przedsiębiorstwo Budowlane SZCZUKA
ul. Łukasiewicza 3
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 10 (2 046 794,89 : 2 522 920,31)x100x4 = 324,52 pkt
Razem:
324,52 pkt
Data powstania: piątek, 13 mar 2009 13:09
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 16:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:35
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1401 razy