BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne
- Numer działki - 49/5
- Powierzchnia działki - 3.500 m2
- Numer KW - 13736
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 70 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na
okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
13 marca 2009 r. do dnia 02 kwietnia 2009 r.
Data powstania: czwartek, 19 mar 2009 08:35
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2009 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 kwi 2009 07:18
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1173 razy