BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz, Aleja Turystów,
- Opis nieruchomości - teren na użytkowanie rolne,
- Numer działki - część 17,
- Powierzchnia działki - 25.000 m2,
- Numer KW - 13027,
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 500 zł,
- Wadium – 200 zł,
- Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2009 r.
3. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w/w nieruchomość stanowi teren zieleni parkowej, położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2009 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej - najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2009 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 20 mar 2009 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2009 11:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 10:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1180 razy