BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w miejscowości Jagodne
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Pisańskiego w Piszu oraz wzdłuż ulic Tęczowej, Łowieckiej i Gajowej w miejscowości Jagodne, zostało złożonych dziesięć ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Roberta Barmę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej przy ul. Dolnej 2F, za łączną cenę – 132 222,31 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
MATBUD spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak
ul. Stawiskowska 51
18-421 Piątnica
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%)
Oferta nr 1 (132 222,31 :137 413,14)x100x4 = 384,88 pkt
Razem
384,88 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Zakład Usług Elektrycznych ELEKTROINSTAL s.c.
ul. Jagiellońska 9/3
14-260 Lubawa
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (132 222,31 : 181 292,00)x100x4 = 291,72 pkt
Razem
291,72 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
konsorcjum firm
Spółdzielnia Rzemieślnicza WARMIA
ul. Chopina 12
11-300 Biskupiec
Zakład Elektryczny – Fabian Perkowski
ul. Okrężna 34
11-300 Biskupiec
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (132 222,31 : 242 496,10)x100x4 = 218,12 pkt
Razem
218,12 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
ELEKTROBUD Andrzej Ostropolski
ul. Przemysłowa 1
11-300 Biskupiec
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (132 222,31 : 195 148,47)x100x4 = 271,00 pkt
Razem
271,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (132 222,31 : 144 887,55)x100x4 = 365,04 pkt
Razem
365,04 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Biłas i Synowie
Al. 1 Maja 25
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 6 (132 222,31 : 181 780,00)x100x4 = 290,96 pkt
Razem
290,96 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma
ul. Dolna 2F
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 7 (132 222,31 : 132 222,31)x100x4 = 400,00 pkt Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR Białystok Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11
15-620 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 8 (132 222,31 : 152 500,00)x100x4 = 346,80 pkt
Razem
346,80 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELEKTRONET Czesław Okapiński
ul. Sucharskiego 17
11-130 Orneta
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 9 (132 222,31 : 136 640,00)x100x4 = 387,08 pkt
Razem
387,08 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
METAL-PLUS Anna Bielińska
Barczewko 125a
11-010 Barczewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 10 (132 222,31 :195 200,00)x100x4 = 270,96 pkt
Razem
270,96 pkt
Data powstania: czwartek, 26 mar 2009 15:19
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2009 16:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 kwi 2009 07:58
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy