BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia:" Dostawa nowego samochodu osobowego dla Gminy Pisz", została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez FIMOT FILIPKOWSCY S.J. w EŁKU Placówka Terenowa w Piszu DEALER SKODA AUTO POLSKA S.A., ul. Warszawska 47A 12-200 Pisz, za łączną cenę 103 900,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
FIMOT FILIPKOWSCY S.J. w EŁKU
Placówka Terenowa w Piszu
DEALER SKODA AUTO POLSKA S.A.
ul. Warszawska 47A
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (103 900,00 : 103 900,00)x100x4 = 400,00 pkt

Razem
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 15:54
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 16:18
Data przejścia do archiwum: środa, 8 kwi 2009 14:06
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy