BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszu”, zostało złożonych dziewięć ofert, w tym siedem niepodlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Monikę Kościuszkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-SYSTEM Monika Kościuszkiewicz z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sybiraków 17/7, za łączną cenę – 339 974,97 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowlane BUD-SYSTEM Monika Kościuszkiewicz
ul. Sybiraków 17/7
15-204 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 1 (339 974,97 : 339 974,97)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
ERD-BUD Leszek Chocian
Szczecinowo 20
19-330 Stare Juchy
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 3 (339 974,97 : 517 722,54)x100x4 = 262,68 pkt
Razem
262,68 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 4
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 4 (339 974,97 : 443 588,56)x100x4 = 306,56 pkt
Razem
306,56 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
Usługi Ogólno-Budowlane Piotr Wróblewski
Kaliszki 5/3
12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 5 (339 974,97 : 396 276,18)x100x4 = 343,16 pkt
Razem
343,16 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
Żwirownia. Usługi Ziemno-Budowlane Cezary Leszczyński
Jagodne, ul. Tęczowa 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 6 (339 974,97 : 462 575,20)x100x4 = 294,00 pkt
Razem
294,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 8
AKS Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 28
11-300 Biskupiec
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 8 (339 974,97 : 478 565,65)x100x4 = 284,16 pkt
Razem
284,16 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 9 (339 974,97 : 442 522,83)x100x4 = 307,32 pkt
Razem
307,32 pkt


Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
P.H.U.-W.S.C. Waldemar Sałata
ul. Grunwaldzka 40
18-500 Kolno

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 7
Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny, Bogumiła Przywoźna
ul. Leśna 8
14-100 Ostróda
Data powstania: czwartek, 2 lip 2009 13:34
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 13:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1527 razy