BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.06.2009 r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w budynku wielorodzinnym położonym w obrębie geodezyjnym Pisz 2 przy ulicy Parkowej 5 w Piszu zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PRO – INVENT Rafał Kiszka z siedzibą przy ul. Kowalczyka 10/6, 41-800 Zabrze, za łączną cenę brutto – 3 538,00 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
PRO – INVENT Rafał Kiszka
ul. Kowalczyka 10/6
41-800 Zabrze
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100 %):
Oferta nr 1 (3 538,00: 3 538,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Usługi Techniczne
Stanisław Jasiński
ul. Pana Tadeusza 12/52
10-461 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100 %):
Oferta nr 2 (3 538,00 : 5 782,80)x100x4 = 244,72 pkt
Razem
244,72 pkt
Data powstania: czwartek, 2 lip 2009 13:48
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 13:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy