BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę tymczasowego zbiornika przeciwpożarowego w Trzonkach
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 lipca 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 104337-2009 na budowę tymczasowego zbiornika przeciwpożarowego w Trzonkach. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej (dostępnej w siedzibie Zamawiającego) - 31,00 zł.

Data powstania: czwartek, 2 lip 2009 15:34
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 15:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 13:54
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy