BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późniejszymi zmianami /

- Położenie nieruchomości - obręb Jeże, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako ogródek
- Numer działki - 76/12
- Powierzchnia działki - 900 m2
- Numer KW - 12740
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 50 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2.Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
08 lipca 2009 r. do dnia 29 lipca 2009 r.
Data powstania: środa, 8 lip 2009 09:41
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lip 2009 09:06
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1116 razy