BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 09-07-2009 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
03 lipca 2009 r. o godzinie 11.00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Pisz, położonej we wsi Jaśkowo, gmina Pisz oznaczonej nr geodezyjnym
działki 24/8 o powierzchni 7200 m2, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 12601.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 144.000 zł / netto/.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: piątek, 10 lip 2009 08:30
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 11:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy