BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 09-07-2009 r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 02 lipca 2009 r.
o godzinie 10. 00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 72/3 o powierzchni 200 m2, położonej we wsi Jeże, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 11024.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 26.800 zł.
2. W przetargu wzięła udział jedna osoba, która po wpłaceniu wadium w wysokości
4.000 zł została dopuszczona do przetargu .
3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 27.100 zł
przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcą przetargu – Panią Hannę Głowacką.
4. Pani Hanna Głowacka, została ustalona jako nabywca w/w nieruchomości.

Data powstania: piątek, 10 lip 2009 08:35
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 11:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1174 razy