BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Pisz, dnia 09-07-2009 r.O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu
02 lipca 2009 r. o godzinie 12. 00, w sali nr 58 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Pisz, położonej we wsi Jeże, gmina Pisz oznaczonej nr geodezyjnymi
działek 117/1 i 117/4 o powierzchni 611 m2, objętej Księgą Wieczystą KW Nr 3597.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na
kwotę 65.000 zł.
2. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Data powstania: piątek, 10 lip 2009 08:37
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 11:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1243 razy