BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na rozbudowę i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu”, zostało złożonych siedem ofert, w tym cztery nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez KOLBUD spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy z siedzibą w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 46, za łączną cenę – 1 870 179,02 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
Skład Budowlany EKO-HURT Michał Dobrzeniecki
ul. Sienkiewicza 4b
13-100 Nidzica
INS-BUD Bartosz Zarębski
ul. Zembrzuska 4
13-113 Janowo
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 1 (1 870 179,02 : 2 443 141,54)x100x4 = 306,20 pkt
Razem
306,20 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 2
Konsorcjum firm:
MERX Sp. z o.o.
ul. Młynowa 17
15-404 Białystok
REMBUD Piotr Tomanek
ul. Nowowarszawska 128/1
15-206 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 2 (1 870 179,02 : 1 921 196,54)x100x4 = 389,36 pkt
Razem
389,36 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 4
KOLBUD s.j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy
ul. Wojska Polskiego 46
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 4 (1 870 179,02 : 1 870 179,02)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 6
Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN
ul. Mazurska 3
11-500 Giżycko
Liczba pkt w kryterium (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
Oferta nr 6 (1 870 179,02 : 2 348 935,01)x100x4 = 318,48 pkt
Razem
318,48 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 3
PHU GROT Jacek Olszewski
ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 5
Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk
ul. Słoneczna 51
12-200 Pisz

Nazwa i adres wykonawcy:
Oferta nr 7
JERRY Zakład Remontowo-Budowlany Deptuła Jerzy Stanisław
ul. Olsztyńska 52B
12-200 Pisz
Data powstania: poniedziałek, 13 lip 2009 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lip 2009 15:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lip 2009 11:23
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1861 razy