BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 lipca 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 113773-2009 na dostawę żwiru i tłucznia oraz świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem terenu miasta Pisz. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 lip 2009 15:43
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 15:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2009 10:26
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1265 razy