BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę chodników wzdłuż ul. Zatorowej i Jeziornej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 20 lipca 2009 roku zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116079-2009 na budowę chodników wzdłuż ul. Zatorowej i Jeziornej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść ogłoszenia na druku urzędowym ZP-400 oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. Koszt SIWZ w wersji papierowej (dostępnej w siedzibie Zamawiającego) - 36,00 zł.
Data powstania: poniedziałek, 20 lip 2009 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lip 2009 15:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 sie 2009 10:43
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1282 razy