BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Nr LI/545/18 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lipca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, 2 Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

Pliki do pobrania:

  • Uchwała Data dodania: 23 lip 2018 10:32
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 lip 2018 14:22
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 238 razy