BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 maja 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVIII/339/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do załatwiania spraw związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-18/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-18/09 - [Wszystkie zmiany]

informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/1/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/1/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/68/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/68/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/21/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/21/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/53/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/53/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/5/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/5/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/9/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/9/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/3/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/3/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/8/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/8/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 maja 2009

Wiadomości

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie krzewów

Dodanie nowej wiadomości: o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie krzewów - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 61/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 62/09 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

O g ł o s z e n i e

Dodanie nowej wiadomości: O g ł o s z e n i e - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2009

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z-7624/ 12/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/ 12/09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/ 12 /09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/ 12 /09 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 65/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 58/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 64/09 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/5/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/5/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 maja 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-13/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-13/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/3/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/3/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/12/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/12/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10 /09 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10 /09 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2009

Wiadomości

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jed. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008r

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jed. organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008r - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 maja 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

SESJA

Dodanie nowej wiadomości: SESJA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/53/08/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/53/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-17/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-17/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/8/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/8/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/16/09 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/16/09 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/9/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/9/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/22/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/22/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/23/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/23/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIV/393/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 maja 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-18/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-18/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 67/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 68/09 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2009

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10/08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10/08/09 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 maja 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/09 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-15/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-15/09 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 75/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maja 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchnomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchnomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/11/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/11/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Otwarte konkursy ofert

Dodanie nowej wiadomości: Otwarte konkursy ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 maja 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-7/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-7/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian