BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/29/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/29/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/27/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/27/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/28/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/28/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/ 18 /09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/ 18 /09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/ 18 /09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/ 18 /09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10/08/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/10/08/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 sierpnia 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 104/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/24/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/24/09 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 96/05 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 96/05 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 85/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 85/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 91/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 91/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 92/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 93/05 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpnia 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/30/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/30/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXIV/393/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXVIII/459/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpnia 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 102/05 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 97/05 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 98/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 99/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 99/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 100/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/17 /09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/17 /09 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 106/05 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 108/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 109/05 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 109/05 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 sierpnia 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 132/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 132/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 111/05 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 112/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 112/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 117/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 117/05 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 118/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 118/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 120/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 120/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 123/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 123/05 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 126/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 126/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 127/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 127/05 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 112/07 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 165/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 166/07 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/8/08/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/8/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 sierpnia 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/31/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/31/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpnia 2009

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 109/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 110/09 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpnia 2009

Wiadomości

Straż Miejska

Dodanie nowej wiadomości: Straż Miejska - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na trzy stanowiska pracy : aplikant w Straży Miejskiej w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na trzy stanowiska pracy : aplikant w Straży Miejskiej w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/32/09

Dodanie nowej wiadomości: Obweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/32/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/34/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/34/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpnia 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 112/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 113/09 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II-36/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II-36/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624/18/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624/18/09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/8/08/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/8/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpnia 2009

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 173/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 173/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/38/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/38/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/39/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/39/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/37/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/37/09 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/35/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/35/09 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpnia 2009

Wiadomości

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/40/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/40/09 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 115/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpnia 2009

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian