BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części wsi Karwik.

2012-02-09 09:17 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części wsi Karwik.

Przejdź do wiadomości