BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Z.6733.13.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

2012-03-21 14:50 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.6733.13.2012 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przejdź do wiadomości