BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

2019-08-22 13:53 - Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o dokonanie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Przejdź do wiadomości