BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVII/226/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r.

2012-02-03 12:14 - Dodanie nowej wiadomości: Nr XVII/226/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pisz oraz jej jednostkom podległym a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Przejdź do wiadomości