BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 grudnia 2011 r.

2012-03-16 12:36 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utrzymania ciągów pieszo – rowerowych w ciągach dróg krajowych nr 58 i 63 na terenie miasta Pisz wykonanych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w m. Pisz – etap I”

Przejdź do wiadomości