BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/632/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r.

2012-03-28 15:35 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/632/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej

Przejdź do wiadomości