BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/248/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 roku

2012-03-30 12:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVIII/248/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki

Przejdź do wiadomości