BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVIII/247/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r.

2012-05-31 15:28 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XVIII/247/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w uchwale w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej

Przejdź do wiadomości