BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego i technicznego”.

2017-06-08 16:46 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa budynku socjalnego i technicznego”.

Przejdź do wiadomości