BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na dz. o nr geod. 114”

2017-10-11 14:48 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na dz. o nr geod. 114”

Przejdź do wiadomości