BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

2018-09-25 14:58 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

2018-09-25 14:59 - Edycja wiadomości Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

2018-09-25 15:03 - Edycja wiadomości Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

2018-09-25 15:40 - Edycja wiadomości Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Pisz i miejscu zagospodarowania odpadów

Przejdź do wiadomości