BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2018 roku

2018-12-05 12:37 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2018 roku

Przejdź do wiadomości