BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

2019-04-25 11:35 - Dodanie nowej wiadomości: Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.

Przejdź do wiadomości