BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie dot. opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2026”.

2019-08-12 09:30 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. opracowania projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pisz na lata 2019 - 2023 z perspektywą do roku 2026”.

Przejdź do wiadomości