BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXIX/419/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r.

2017-09-05 11:12 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXIX/419/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich

Przejdź do wiadomości