BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-05-07 17:12 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego na czas nie oznaczony

2004-05-11 08:39 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XXIII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Piszu przy Placu I. Daszyńskiego na czas nie oznaczony

Przejdź do wiadomości