BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/436/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-05 11:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/436/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Przejdź do wiadomości