BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/446/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-05 11:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/446/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przejęcia zadania polegającego na utrzymaniu chodników i ciągów pieszo-rowerowych znajdujących się w pasach drogowych dróg krajowych nr 58, 58b i 63 na terenie miasta Pisz oraz na odcinku Pisz-Snopki wraz z chodnikiem w miejscowości Snopki

Przejdź do wiadomości