BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLII/448/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-12-05 11:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLII/448/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Przejdź do wiadomości