BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-02-02 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2018

Przejdź do wiadomości