BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/464/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-02-02 15:09 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/464/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz

Przejdź do wiadomości