BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLIV/470/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-02-02 15:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLIV/470/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XXXIV/375/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2017 roku

Przejdź do wiadomości