BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XLV/477/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2018 r.

2018-02-28 16:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XLV/477/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: podziału gminy Pisz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Przejdź do wiadomości